Αναζήτηση
English
ΑΡΧΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
DOWNLOADS
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είστε εδώ: τα Νέα της ΕΝΝΟΥΣ

τα Νέα της ΕΝΝΟΥΣ

11/2/2016  Προκύρηξη Προγράμματος "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

11-2-16

Προκύρηξη Προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Κατεβάστε εδώ την παρουσιάση του προγράμματος από την ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ.

Περισσότερα…
11/2/2016  Προκύρηξη Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Κατεβάστε εδώ την παρουσιάση του προγράμματος από την ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ 

Περισσότερα…
11/2/2016  Προκύρηξη Προγράμματος "Αναβάθμιση Πολύμικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές"

 Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2014-2020) και για να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των Πολύ Μικρών και Μικρών Ελληνικών Επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων.

Σας αφορά αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους 8 στρατηγικούς στόχους προτεραιότητας:

1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

2. Πολιτιστικές και δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Υλικά / Κατασκευές

4. Εφοδιαστική Αλυσίδα

5. Ενέργεια

6. Περιβάλλον

7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας

8. Υγεία-Φάρμακα

Κατεβάστε εδώ την περίληψη του προγράματος από την ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ 

Περισσότερα…
11/2/2016  Προκύρηξη Προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

 Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2014-2020) και για την αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης δημοσιεύτηκε η προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων.

 Οι δικαιούχοι είναι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 • φυσικά πρόσωπα ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (εξαιρούνται οι εμπορικές και αγροτικές δραστηριότητες),

προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Σκοπός είναι να ενισχυθούν βιώσιμες καινοτόμες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

 Κατεβάστε εδώ την παρουσιάση του προγράμματος από την ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ.

Περισσότερα…
12/10/2015  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ

Στις 12/10/15 έγινε προδημοσίευση τεσσάρων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις, άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες σε μια σειρά δραστηριοτήτων. 

Δειτέ εδώ τις προδημοδιεύσεις 

Περισσότερα…
30/9/2015  Πιστοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης κατά ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 Μετά από επίπονη προετοιμασία με υποστηρικτή-σύμβουλο την ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης πέρασε με επιτυχία την επιθεώρηση αξιολόγησης για το ΣΠΔ, κατά ISO 14001 (TÜV Hellas), που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση και τα στελέχη του τομέα Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και όσων συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο Ο.Λ.Θ. εκτός από την τεράστια συμβολή του στην επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, με τις δραστηριότητες ελλιμενισμού πλοίων που μεταφέρουν χύμα φορτίο και εμπορευματοκιβώτια, τον φορτοεκφόρτωση και την αποθήκευση των εμπορευμάτων, αλλά και τον ελλιμενισμό επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων είναι σήμερα και κέντρο πολιτιστικής ζωής της πόλης. Ο Ο.Λ.Θ. παραχωρεί ανοιχτούς αλλά και ιδιαίτερα όμορφους κλειστούς χώρους για εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις. Η πιστοποιημένη περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού έχει απήχηση στους πολίτες όλων των ηλικιών και βαρύνει όλο και περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. 

Περισσότερα…
1/9/2015  Στις 26.08.2015 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Ζωοτροφών της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης GMP+. Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την LRQA

 Η εταιρεία μετά από σημαντικές επενδύσεις στη περιοχή της Βόρειας Ευβοίας, αποδεδειγμένα πλέον παράγει ένα προϊόν αναγνωρισμένης ποιότητας και αξίας. Ο λευκόλιθος που εξορύσσεται από τα τοπικά μεταλλεία, αποτελεί ένα φυσικό προϊόν απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες προσμίξεις ηφαιστειακής προέλευσης, που εμφανίζονται σε άλλες περιοχές της υφηλίου. Το ψήσιμό του και η παραγωγή της Καυστικής Μαγνησίας πραγματοποιείται σε ένα νέο υπερσύχρονο κατακόρυφο φούρνο, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να παράγει προϊόντα σύμφωνα με τις αυστηρότερες φυσικοχημικές προδιαγραφές που θέτει η αγορά, εξυπηρετώντας και τους πιο απαιτητικούς κλάδους της.

Με την υποστήριξη της ΕΝΝΟΥΣ, η πιστοποίηση αυτή είναι η πέμπτη κατά σειρά αφού ήδη έχει πιστοποιηθεί από τον Μάιο του 2015 με το σχήμα πιστοποίησης FAMI QS για τις ζωοτροφές, ενώ από τις αρχές του 2014 είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO 9001 για την ποιότητα, ISO 14001 για το περιβάλλον και ISO 18001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Περισσότερα…
9/6/2015  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΥΣ

 Η νέα νομοθεσία υποχρεώνει σε νέα διεκδίκηση αστεριών για κάθε μονάδα πανελλαδικά! Έως το τέλος του 2017 τα 4 αστέρια απαιτούν 4000 μόρια προαιρετικών κριτηρίων και τα 5 αστέρια χρειάζονται 5.500 μόρια!! Για να τα συλλέξετε μπορείτε να ξεκινήσετε πιστοποίηση στην Ποιότητα ή / και το Περιβάλλον ή και στην Ασφάλεια Τροφίμων (αν έχετε  κουζίνα) το γνωστό μας HACCP.

Μπορούμε να σας  βοηθήσουμε από την αρχή – από την αυτό- αξιολόγηση και τον έλεγχο των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ κριτηρίων!

ΕΝΝΟΥΣ 20 χρόνια σύμβουλοι Διαχειριστικών Συστημάτων : ΠΟΙΟΤΗΤΑ -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περισσότερα…
2/6/2015  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΟΙ (TERNA MAG) ΚΑΤΑ FAMI-QS

 Η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (Terna Mag), παραγωγός λευκολίθου και καυστικής μαγνησίας στο Μαντούδι Ευβοίας,  εδραιώνει αποφασιστικά τη θέση της στη διεθνή αγορά καυστικής μαγνησίας (CCM). Ήδη, με τη βοήθεια της ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ, πέτυχε την πιστοποίησή της στο απαιτητικό σχήμα FAMI-QS για την ασφάλεια του προϊόντος που προορίζεται για ζωοτροφές (Μάιος 2015). Το σήμα αυτό θα της επιτρέψει να διευρύνει τις εξαγωγές της στο χώρο των ζωοτροφών.

 

Περισσότερα…
27/6/2014  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ BUSINESS PLANS

 Κατεβάστε ΕΔΩ το pdf της Πρόσκλησης. 

Περισσότερα…
6/6/2014  Παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών WEB-GIS για υπολογιστές, smartphones και tablets.

 Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα των νέων μηχανικών και επιστημόνων,

αποκτώντας εξειδίκευση στα διαδικτυακά γεωχωρικά συστήματα ,

δημιούργησε πρωτότυπες εφαρμογές (apps) και τις παρουσιάζει σε εταιρείες και

δημόσιους και μη οργανισμούς.

Οι εφαρμογές θα παρουσιαστούν στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens

Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα, την Παρασκευή 20 Ιουνίου στις 14:00 έως τις  18:00

και το Σάββατο 21 Ιουνίου από τις 10:00-14:00.

Η Είσοδος θα είναι ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής στο 2108210175 ή συμπληρώστε την

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και στείλτε τη είτε με email info@ennous.gr ή στο fax 2108231483.

Περισσότερα…
26/5/2014  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

 Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των «28» που εγκρίνει η Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας), γεγονός που όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης προετοιμασίας, που ξεκίνησε ενάμιση χρόνο πριν και παράλληλα της καλής συνεργασίας και διαβούλευσης με τις 13 περιφέρειες, τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της ΕΕ.

Η έγκριση του προγράμματος, συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ δίνει το «πράσινο φως» για την έναρξη των προκηρύξεων οι οποίες μέσα στη χρονιά, όπως ανακοινώθηκε, θα αφορούν:

 • Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων.
 • Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.)
 • Αντιμετώπιση της φτώχειας
 • Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων
 • Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων
 • Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ' Οίκον).

Τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα (για την ανεργία, τη φτώχεια, κλπ.) θα είναι εμπροσθοβαρή, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων θα διοχετευθεί στην κοινωνία κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος οπότε τα κοινωνικά προβλήματα είναι περισσότερο οξυμένα λόγω της κρίσης.

Θα ακολουθήσει η επίσημη υποβολή στην ΕΕ για έγκριση των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οι δράσεις που θα ενισχυθούν έχουν ως εξής:

1. «Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία».
Προϋπολογισμός: 4,55 δισ. ευρώ

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα απορροφήσει το 25 % των πόρων.

-9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός.

Ενισχύσεις για: εξαγωγικές επιχειρήσεις, πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων, νέες επιχειρήσεις από νέους-γυναίκες, τουριστική προβολή, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων, καινοτομία

2. «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»
Προϋπολογισμός: 0,5 δισ. ευρώ

Δράσεις: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α' και Β΄ Βαθμού, Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας, Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης, Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

3. «Περιβάλλον-Μεταφορές»
Προϋπολογισμός: 4,2 δισ. ευρώ

Δράσεις: Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα, Διαχείριση αποβλήτων, Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

4.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»
Προϋπολογισμός: 2,5 δισ. ευρώ

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25% σε 31%

Δράσεις: Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων, Κουπόνια ανέργων, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους, Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου, Απασχόληση νέων

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός: 5,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ μέσω ΠΕΠ

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,
 • στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
 • στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
 • υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας
Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 333 εκατ. ευρώ

 • επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),
 • Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
 • Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
 • Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

7.  13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προϋπολογισμός: 6,75 δισ. ευρώ.

Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22% στο 35%.

 • Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
 • Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
 • Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
 • Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα.

- Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ

- Δείτε την παρουσίαση του εγκεκριμένου νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ.

- Δείτε το χρηματοδοτικό πίνακα για το νέο  ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ.

πηγή: www.antagonistikotita.gr

Περισσότερα…
27/1/2014  Νέα Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα "Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου" έως 31 Ιανουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από αυξημένη προσέλευση υποψηφίων ωφελούμενων τις τελευταίες ημέρες αποφασίστηκε να δοθεί επιπλέον παράταση για την υποβολής αιτήσεων/ δικαιολογητικών έως τις 31 Ιανουαρίου 2014. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται έως τις 31 Ιανουαρίου 2014 στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (Κολωνού 10-12, Αθήνα 104 37).
Περισσότερες πληροφορίες στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ τηλ. 211 8001644 ή στο tee_iekem@tee.gr
Περισσότερα…
24/1/2014  2. Επιτυχής πιστοποίηση της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε των τριών συστημάτων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007

 Στις 24.01.2014 η ΕΝΝΟΥΣ διεκπεραίωσε ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον έργο Ανάπτυξης και Πιστοποίησης ενιαίου συστήματος για την Ποιότητα , την Υγεία & Ασφάλεια και για το Περιβάλλον. Αφορά την  εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ που είναι μια νέα μεταλλευτική και εμπορική εταιρεία που εξειδικεύεται στα προϊόντα μαγνησίας.

Ευχόμαστε συγχαρητήρια σε όλους όσους συνεργάστηκαν για αυτό το έργο πιστοποίησης της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ .

Περισσότερα…
10/1/2014  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" που υλοποιείται στα Πλαίσια των ΤΟΠΣΑ Αττικής (ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"). 

Η νέα καταλυκτική ημερομηνία για την Υποβολή Αιτήσεων & Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι η 27η Ιανουαρίου 2014
Αναλυτικές Πληροφορίες για την Αίτηση, τις Υποχρεώσεις, την Επιδότηση κλπ : στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ,
Τηλ. 211 8001644 ή στο tee_iekem@tee.gr κος Γιουβάνογλου Άγγελος και κα Ελένη Προκοπίου
καθώς και στο www.webgis-topsa.gr.
Περισσότερα…
24/12/2013  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ! 

Περισσότερα…
20/12/2013  1. Eπιτυχής πιστοποίηση της PRODIS και POLYMERS & COLORS για τα δύο πρότυπα, το ISO 9001:2008 και το νέο για την ελληνική βιομηχανία των καλλυντικών ISO 22716:2007

 Στις 20.12.2013 η ΕΝΝΟΥΣ διεκπεραίωσε με επιτυχία το έργο πιστοποίησης δύο συστημάτων διαχείρισης το ISO 9001:2008 και το νεοεισερχόμενο για την ελληνική βιομηχανία των καλλυντικών το ISO 22716:2007. Το έργο έλαβε χώρα στις καταξιωμένες εταιρείες PRODIS που αποτελεί βιομηχανία παραγωγής καλλυντικών και στην POLYMERS & COLORS που κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία και υποστήριξη βιομηχανικών πρώτων υλών και μηχανημάτων.

Λίγα λόγια για το πρότυπο ISO 22716:2007…

Μέσα από το Πρότυπο ISO 22716 αναλύονται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practices) για όλες τις εταιρείες που παράγουν καλλυντικά προϊόντα και τα διανέμουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από 13 Ιουλίου ισχύει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, με υποχρεωτική απαίτηση την τήρηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων. Η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22716 από εταιρείες παραγωγής καλλυντικών αποδεικνύει τη συμμόρφωση τους με το άρθρο 8 του Κανονισμού.

Περισσότερα…
11/12/2013  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΑΣΤΙΕΤ ΤΟΠΣΑ)

 Κατεβάστε εδώ το pdf της πρόσκλησης. 

Περισσότερα…
9/12/2013  ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΠΣΑ - 12/12/13 στο Τεχνικό Επιμελητήριο (Νίκης 4, Αθήνα)

 «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ WEB GIS – ENA ΤΟΠΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» - 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Η ΑΣΤΙΕΤ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία [Αναπτυξιακή Σύμπραξη με μέλη: το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ), το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.), τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) και την ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ – Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων] υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4019, 30/09/2011.

Η ΑΣΤΙΕΤ έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ από την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να υλοποιήσει έργο εκπαίδευσης και υποστήριξης για την απασχόληση 78 ανέργων ή νέων μηχανικών.

Το έργο αρχίζει άμεσα και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Στα πλαίσια της δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υποψήφιων ωφελούμενων, φορέων, εταιρειών και οργανισμών η ΑΣΤΙΕΤ οργανώνει Εσπερίδα στο ΤΕΕ, Νίκης 4, Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ος Όροφος, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 ώρα 17:00 – 20:30.

Στόχος της Εσπερίδας είναι:

-  να αναδείξουμε την ευκαιρία καινοτομίας πάνω σε WEB-GIS,

-  να ενημερώσουμε για την δυνατότητα συμμετοχής Αθηναίων ανέργων ή νέων μηχανικών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα και,

-  να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς δημοσίου ή ιδιωτών

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ 

Περισσότερα…
19/11/2013  Προδημοσίευση Επιδοτούμενου Προγράμματος ΤΟΠΣΑ για την Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου.

 Σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται δημοσίευση επιδοτούμενης Δράσης εκπαίδευσης και υποστήριξης για εξασφάλιση απασχόλησης Μηχανικών σε Καινοτομικές Υπηρεσίες Διαδικτύου (Γεωχωρικά Δεδομένα - εφαρμογές WEB - GIS) στα πλαίσια των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ). Η Δράση αφορά άνεργους και νέους, κυρίως μηχανικούς,  με κατοικία ή έδρα την Αθήνα.  Σκοπός της Δράσης είναι η εκπαίδευση των ωφελούμενων σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου με στόχο την ανεύρεση εργασίας ή επέκταση του ελεύθερου επαγγέλματος σε παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών που θα αξιοποιεί τα Γεωχωρικά Συστήματα Δεδομένων μέσω διαδικτύου σε υπολογιστές, κινητά ή ταμπλέτες.

Η δωδεκάμηνη Δράση (τέλος 2013 – τέλος 2014) θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.Τ.Ι.Ε.Τ. με την συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Μελών του Τ.Ε.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε.), του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.), της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (Ε.Μη.Π.Ε.Ε.) και της ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο 211 8001644. 

Περισσότερα…
30/10/2013  Αποτελέσματα Προγράμματος "Ενίσχυση Μικσομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών"

 Αποτελέσματα Προγράμματος "Ενίσχυση Μικσομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών". 

Κατεβάστε τα παρακάτω χρήσιμα αρχεία σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματος:  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ      ΑΤΤΙΚΗ      ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ     ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ     ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ    ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ    ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Συνοπτικά Αποτελέσματα ανά Περιφέρεια 

Ενημερωτικό Σημείωμα 

Διαδικασία δανειοδότησης - εγγυοδοσίας 

Τα Τεχνικά Παραρτήματα των Αποφάσεων Ένταξης καθώς και η ενημερωτική επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ είναι διαθέσιμα για κάθε επιχείρηση που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα μέσω του πληροφοριακού συστήματος www.ependyseis.gr 

Οι Αποφάσεις Ένταξης θα είναι διαθέσιμες μέσω του πληροφοριακού συστήματος www.epenyseis.gr τις επόμενες ημέρες. 

Περισσότερα…
22/7/2013  ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΠΕ

Σε συνεργασία με την ΑΣΠΡΟΦΟΣ,  η ΕΝΝΟΥΣ διεκπεραίωσε ένα ακόμα ενδιαφέρον έργο Ανάπτυξης και Πιστοποίησης ενιαίου συστήματος για την Υγεία & Ασφάλεια και για το Περιβάλλον. Αφορά τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΕΛΠΕ, της ΕΚΟ και των Ελληνικών Καυσίμων στο Μαρούσι που πέτυχαν την διπλή πιστοποποίηση ISO14001 OHSAS 18001, στα τέλη Ιουλίου 2013. Ευχόμαστε συγχαρητήρια σε όλους όσους συνεργάστηκαν για το έργο στα ΕΛΠΕ.

Περισσότερα…
3/7/2013  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες Μετεγκατάστασης (EuRA Global Quality Seal)

Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε Εταιρείες  Μετεγκατάστασης κατά το πρότυπο EuRA Global Quality Seal. Το πρότυπο εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μετεγκαταστατών (European Relocation Association).

Δείτε εδώ την αναλυτική παρουσίαση του προτύπου και των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ.

Περισσότερα…
3/6/2013  Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ κατά ISO 14001:2004

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κατά ISO 14001:2004) της ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ.

Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ διαθέτει πλέον πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. H πιστοποίηση ολοκληρώθηκε έπειτα από επιτυχημένη διαδικασία επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.


Πολιτική Περιβάλλοντος

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Περισσότερα…
26/4/2013  Πιστοποίηση Συστήματων Διαχείρισης Ποιότητας Eurobank Private Banking και Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η Eurobank απέκτησε την πρώτη πιστοποίηση ISO 9001 για οργανισμό Private Banking στην Ελλάδα. Με την δυναμική διαχείριση του ΣΔΠ που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου το πεδίο της πιστοποίησης διευρύνεται γρήγορα με απόλυτη επιτυχία. Μέσα στον Απρίλιο 2013 και η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ ήδη συγκαταλέγεται στις πιστοποιημένες εταιρείες του Ομίλου, επιτυγχάνοντας ακόμα μια πρωτιά στην Ελληνική Αγορά.

Η ΕΝΝΟΥΣ συγχαίρει θερμά τα στελέχη και τους επικεφαλής και ευχαριστεί για την θαυμάσια συνεργασία!

Περισσότερα…
22/3/2013  ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ (KC-HELLAS) ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 17021:2011

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ (KC-HELLAS) διαπιστεύθηκε ως ικανός, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021:2011 και τα κριτήρια του ΕΣΥΔ, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρησης κατά  ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

 
 
Περισσότερα…
17/1/2013  ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στα πλαίσια των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ (2007-2013) και για να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των Μικρών και Μεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων δημοσιεύτηκε η προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης σχεδίων ανάπτυξης.

Με διαθέσιμο κονδύλι €456 εκατομμύρια εκτιμάμε ότι θα ωφεληθούν τουλάχιστον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ και ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 5.000 Μικρο Μεσσαίες Επιχειρήσεις στους τομείς : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -  ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.   
Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ, με μακρόχρονη εμπειρία στην σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επιδοτούμενων Επενδυτικών Σχεδίων (Γ' ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Αναπτυξιακού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) είναι σε θέση να σας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
- Υποστήριξη στην διαμόρφωση επιλέξιμου σχεδίου επένδυσης το οποίο θα εξασφαλίζει και υψηλή βαθμολογία.
- Σύνταξη και υποβολή του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου (αίτησης) του επενδυτικού σχεδίου στον ενδιάμεσο φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
- Τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου σας στο Πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε:
Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας:
Αθήνα / Υπόλοιπη Ελλάδα
Πάνος Αντωνακόπουλος, Τηλ. 210 8210175, Email: info@ennous.gr
Θεσσαλονίκη/ Βόρεια Ελλάδα
Γιώργος Μπαξεβανίδης, Τηλ. 2310 797237, Email: ennousng@otenet.gr
17/01/2013 
Περισσότερα…
28/11/2012  Technipetrol Hellas: Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων (κατά ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 αντίστοιχα)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασίας πιστοποίησης κατά ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 της Technipetrol Hellas (μέλος του ομίλου Technip Group) που δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού βιομηχανικών μονάδων (μονάδες διύλησης, φυσικό αέριο κ.α)  στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Tο Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το υπάρχων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008), δημιουργώντας ένα Ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Σύστημα (Integrated Management System) για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων. 

Περισσότερα…
1/10/2012  ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ: Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ που δραστηριοποιείται στον κλάδο Εμπορίας & κατασκευής ανυψωτικών μηχανημάτων, κατασκευές υπογείων κάδων και άλλων ειδικών μηχανημάτων.

Περισσότερα…
1/5/2012  ΔΕΠΑ: Πιστοποίηση 2 Σταθμών Ανεφοδιασμού Οχημάτων κατά ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κατά ISO 14001:2004) και Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων (κατά OHSAS 18001:2007) των Σταθμών Ανεφοδιασμού Οχημάτων με Φυσικό Αέριο Ανθούσας και Α. Λιοσίων της ΔΕΠΑ A.E.   

Περισσότερα…
1/5/2012  ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΤΟΥ (ΒΕΑ & ΒΕΕ)

 Άρχισε τον Μάιο το έργο σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα Διυλιστήρια Νότου (ΒΕΑ και ΒΕΕ) με στόχο την πιστοποίησή τους κατά ISO 9001 μέσα στο 2013. Στο έργο που έχει αναλάβει η ΑΣΠΡΟΦΟΣ θα συμμετέχουν οι περισσότερες Διευθύνσεις των Διυλιστηρίων Νότου αλλά και Διευθύνσεις του Ομίλου.

Επικεφαλής του έργου έχει αναλάβει ο κ. Α. Παργινός με συντονιστή τον κ. Σ. Βασιλάτο.

Με την αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001, τα ΕΛΠΕ στοχεύουν στην απόδειξη της ικανότητας να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της Νομοθεσίας.

Μεταξύ των επιδιώξεων της πρακτικής συμμόρφωσης προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001 είναι η αποσαφήνιση των διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα και των αλληλεπιδράσεών τους, η βελτίωση σε περιοχές διοίκησης όπου πιθανόν να επισημανθούν ευκαιρίες με την υιοθέτηση των αρχών της Διοίκησης Ποιότητας με απώτερο στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Ειδικός συνεργάτης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο σημαντικό αυτό έργο θα είναι η εταιρεία ΕΝΝΟΥΣ.

Περισσότερα…
31/8/2011  Πιστοποίηση της ΕΝΝΟΥΣ κατά ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA HELLAS

Από τον Αύγουστο του 2011 η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO:9001 2008 από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Περισσότερα…
12/7/2011  OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801 στα ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ

Το μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο διυλιστήριο της χώρας στον Ασπρόπυργο Αττικής των Ελληνικών Πετρελαίων ΑΕ πέρασε με επιτυχία την επιθεώρηση αξιολόγησης του Συστήματος Υγείας & ασφάλειας στην Εργασία την εβδομάδα 4-8 Ιουλίου 2011 και διαθέτει πλέον Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων Πιστοποιημένο κατά OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801.

Η ΕΝΝΟΥΣ θέλει να συγχαρεί θερμά τα στελέχη που βοήθησαν και ιδιαίτερα την Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος των ΕΛΠΕ ΒΕΑ για την υποδειγματική αφοσίωση και την σκληρή δουλειά που όμως ανταμείβεται τώρα με την πιστοποίηση από την TUV Austria Hellas.

Η συνεργασία της ΕΝΝΟΥΣ με την ΑΣΠΡΟΦΟΣ συνέβαλε καθοριστικά στην σημαντική αυτή επιτυχία.

Περισσότερα…
3/3/2011  Η πρώτη πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά BS EN 16001!

Η πρώτη πιστοποίηση στην Ελλάδα γιορτάστηκε στις 3 Μαρτίου 2011 με την συμμετοχή της εταιρίας ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ, της ΕΝΝΟΥΣ και του οργανισμού πιστοποίησης TÜV Austria Hellas σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Παρόντες τίμησαν την εκδήλωση πελάτες, φίλοι, συνεργάτες και εργαζόμενοι στις εταιρείες μας. Κύριοι ομιλητές ο κ. Serge Schmidt Δ.Σ. της Χάλυψ Δομικά Υλικά ΑΕ, ο κ Ι. Καλλιάς Γ. Δ. της TÜV Austria Hellas και ο Πάνος Αντωνακόπουλος Γ. Δ. της ΕΝΝΟΥΣ. Το πρότυπο πάνω στο οποίο χτίστηκε το Σύστημα από τα στελέχη των ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΥΨ και την ΕΝΝΟΥΣ είναι το BS EN 16001:2009, ένα σχετικά νέο πρότυπο πολλά υποσχόμενο! Στοχεύει στη συστηματική εξοικονόμηση της Ενέργειας που σημαίνει λιγότερο κόστος και, συγχρόνως, λιγότερη κατανάλωση καυσίμων και παραγωγή CO2. !!!

Περισσότερα…
Created by Optimedia Interactive Systems Copyright 2011 ΕΝΝΟΥΣ